הודעתך על הפסקת המנוי התקבלה

וחיובך יופסק החל מהחודש הקרוב

 

נורית סיון

054-4764929 

מייל: nur.sivan@gmail.com

פייסבוק: יוגה נשית עם נורית סיון